اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست سرت را بالا بگیر و لبخند بزن فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست!!!
/ 1 نظر / 15 بازدید
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
14 پست
مهر 87
19 پست
شهریور 87
6 پست