جهان سوم.....

جهان سوم جایی است که هر وقت بخواهی در کلاس‌ها و سخنرانی‌هایش تصویری به نمایش بگذاری، یک ساعت طول می کشد که کامپیوتر و ویدیو پروژکتور را به هم وصل کنند. دفعه‌ی بعد هم همین مقدار طول می‌کشد !

جهان سوم جایی است که وقتی تلفن همراه کسی زنگ می‌خورد، همه به گوشی‌های خود نگاه می‌کنند. چون بیشتر آن‌ها صدای زنگ گوشی خود را به خاطر ندارند !

جهان سوم جایی است که مردمانش همیشه می‌دانند که چه چیزی را نمی‌خواهند. ولی هیچ گاه نمی‌دانند که چه چیزی را می‌خواهند !

جهان سوم جایی است که یک گروه همفکر، از میان خود، نماینده و سخنگویی برمی‌گزینند. اما از فردایش زیر آبش را می‌زنند !

جهان سوم جایی است که تنها وظیفه‌ی منتقد، ایراد گرفتن است، نه تجزیه و تحلیل !

جهان سوم جایی است که روشنفکرانش با دیدن کوچک‌ترین مانعی، حرف خود را عوض می‌کنند ! این جماعت وقتی که پست‌شان را ازشان می‌گیرند، تازه یادشان می‌افتد که آن جا چه قدر ایراد داشته است !

جهان سوم جایی است که اگر رک حرف بزنی، می‌گویند پررویی. اگر هم با استعاره حرف بزنی، می‌گویند داری ناز می‌کنی !

جهان سوم جایی است که اگر درباره‌ی آب و هوا هم حرف بزنی، می‌رسد به بحث‌های سیاسی !

جهان سوم جایی است که در 25 بهمن 1390 نمی‌دانی که 30 بهمن 1390 قرار است در زندگی‌ات چه اتفاقی بیفتد، چه رسد به این برای 10 سال دیگرت برنامه‌ریزی کنی !

وای خدای من ! این جهان سوم چه جای عجیب و غریب و آشنایی است ! ! !

/ 0 نظر / 10 بازدید