خاطره مشاور احمدی نژاد در باره سعید راد

روزنامه کیهان به نقل از مجله نقد سینما نوشت:

مهدی کلهر (مشاور احمدی نژادکه از سال 59تا62معاون سینمایی وزارت ارشاد بوده است)گفت: یک روز آقای انوار (معاون سینمایی بعدی وزارت ارشاد) به من گفت فیلم عقاب‌های مرحوم خاچیکیان که سعید راد در آن بازی می‌کرد، 18 میلیون تومان فروش کرده است. 18 میلیون خیلی فروش بالایی بود. خوشحال شدم و شانه‌های او را گرفتم و بوسیدم و تبریک گفتم که سینما نجات پیدا کرده است. اما دیدم انوار ناراحت است. دلیل را پرسیدم، گفت دیگر نمی‌گذاریم سعید راد فیلم بازی کند. گفتم شوخی می‌کنی؟ گفت نه جدی می‌گویم! گفت او با این فیلم قهرمان می‌شود!

وی افزود: سعید راد بعد از ممنوع الفعالیت شدن رفت ساندویچی باز کرد و پشت دخل ایستاد. اما آقای انوار به دادستانی نوشت که او دارد کار سیاسی می‌کند. گفت هر کس سعید راد را پشت دخل ببیند، ماجرا را می‌پرسد و او هم می‌گوید نگذاشتند من فیلم بازی کنم! در نتیجه آمدند ساندویچی او را بستند! بالاخره هم کاری با او کردند که رفت. رفت به هوای اینکه در سینمای هند کاری کند که نتوانست و در نتیجه به آمریکا مهاجرت کرد. اما در آمریکا وضع خیلی بدی را گذراند و به کارگری افتاد.

/ 1 نظر / 32 بازدید
helen

خيلي پست خوبي بود