انواع دروغ پردازان ....

. کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است.

 . کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است.

 . کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.

 . کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.

 . کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.

 . کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.

 . کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.

 . کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.

 . کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.

 . کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است.

 . کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است.

 . کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است.

 . کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است.

 . کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.

 . کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است.

/ 0 نظر / 24 بازدید